93 270 16 20 informacio@iec.cat

Cessió i lloguer d’espais

Sala Pere i Joan Coromines

Planta baixa

Capacitat: 90 persones

Dimensions: 108m2
Equipament tècnic:

Megafonia

Canó de projecció

Videoconferència

Enregistrament de vídeo digital

Projecció de DVD

Wi-Fi

Formulari de sol·licitud d'espais

Espai

2 + 5 =

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la finalitat de gestionar el lloguer i/o la cessió d’espais de l’IEC. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@iec.cat.